Co to jest eduScrum?

eduScrum to aktywny sposób pracy z uczniami oparty na współpracy. Uczniowie i nauczyciele wspólnie tworzą bezpieczne środowisko dzięki otwartej komunikacji i autonomii. Uczniowie biorą odpowiedzialność za swój proces uczenia się oraz odkrywają swoje mocne strony.

Uczniowie zyskują autonomię i wolność

Odpowiedzialność za proces uczenia się jest przeniesiona z nauczyciela na uczniów.

Przyjemność z nauki i nauczania

Ciekawość i kreatywność sprawiają proces uczenia się i nauczania staje się interesujący i angażujący.

Zwinny sposób myślenia

Nauczyciele i uczniowie kształtują Zwinny sposób myślenia ułatwiający łatwe przystosowanie się do zmian.

Nauka poprzez doświadczanie

eduScrum jest oparty na empirycyźmie: nauka pochodzi z doświadczania.

Dlaczego eduScrum?

Jest to świetny sposób na wzmacnianie procesu uczenia się, dzięki któremu uczniowie są skupieni i podekscytowani! eduScrum przynosi korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Wzmocnienie uczniów

Nauczyciel prowadzi i wspiera uczniów w osiąganiu ich celów edukacyjnych. Jego rolą jest wyjaśnienie tego JAKIE są te cele oraz DLACZEGO to ważne. Natomiast to uczniowie decydują o tym JAK je osiągną.

eduScrum sprawia, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają zrównoważoną liczbę obowiązków i przychodzą do szkoły z większą przyjemnością.

Wzmocnienie uczniów
Kształtowanie umiejętności 21 wieku

Aby funkcjonować w obecnym, szybko zmieniającym się świecie, uczniowie potrzebują więcej niż umiejętności pisania, liczenia, czy nawet umiejętności naukowe.

eduScrum pomaga im kształtować także inne umiejętności 21 wieku, z naciskiem na komunikację, współpracę, krytyczne myślenie i kreatywność.

Kształtowanie umiejętności 21 wieku
Motywacja

Dzięki eduScrumowi uczniowie mogą odkryć swoje mocne strony i uczyć się więcej o sobie w interesujący sposób. Ten sposób nauczania wspiera ich ciekawość i przyczynia się do wzrostu motywacji i lepszych wyników.

Nauczyciele i uczniowie doświadczają więcej przyjemności i radości w szkole, dzięki czemu są bardziej zmotywowani i zaangażowani.

Motywacja

Jak działa eduScrum?

eduScrum to ramy działania oparte na współpracy. Posiada role, spotkania i artefakty, które wspierają uczniów w ich procesie uczenia się.

Jak działa eduScrum?

Role w eduScrumie

Nauczyciel

Jako Właściciel Produktu (Product Owner) i Scrum Master odpowiada na pytania DLACZEGO i CO.

Zespół Uczniowski

4-5 uczniów, którzy współpracują ze sobą, aby osiągnąć cele edukacyjne. Oni decydują o tym JAK to zrobią.

Kapitan drużyny

Członek zespołu uczniowskiego, który upewnia się, że zespół pracuje wspólnie.

Wydarzenia zwiąw eduScrumie

The Sprint

The Sprint

The Sprint

Serce eduScruma, które zawiera wszystkie inne wydarzenia potrzebne w osiągnięciu celów edukacyjnych. To może być seria lekcji, bądź projekt. Sprint jest czasowo ograniczony do mniej więcej 7 tygodni.

Sprint Planning

Sprint Planning

Sprint Planning

Spotkanie na początku Sprintu, które zawiera formowanie zespołów, wyjaśnianie celów edukacyjnych oraz planowanie przez uczniów pracy, którą będą wykonywać w trakcie Sprintu.

Standup

Standup

Standup

Spotkanie odbywające się na początku każdej lekcji, które zajmuje 5 minut. Zespół Uczniowski spotyka się wówczas aby planować swoją pracę i sprawdzać swoje postępy używając tablicy eduScrumowej zwanej "Flap".

Sprint Review

Sprint Review

Sprint Review

Występuje wielokrotnie w trakcie Sprintu. Zespół Uczniowski prezentuje swoje osiągnięcia i zdobywa informację zwrotną od Nauczyciela i innych zespołów.

Sprint Retrospective

Sprint Retrospective

Sprint Retrospective

Zespół uczniów rozmawia na końcu Sprintu o tym jak im poszło pod względem relacji między uczniami, procesów, narzędzi. To jest zarówno czas na grupową ewaluację, jak i indywidualną refleksję.

Artefakty eduScruma

Zakres projektu, The Flap - tablica eduScrumowa, Definicja Zrobionego, Definicja Komunikacji oraz Definicja Frajdy.

Artefakty eduScruma

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zarejestruj się na szkolenie
Zasady NewsletteraPolityka prywatności